פייסבוק שוב משנה את מבנה הדפים

ואנחנו שוב צריכים לעבוד.... או שלא....